ICS 91.060.40

ČSN

EN 16475-3+A1

 

73 4245

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Příslušenství –
Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16475-3 (73 4245) ze srpna 2018.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.