ICS 35.240.67; 91.010.01

ČSN

EN ISO 19650-2

 

73 0150

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Organizace informací o stavbách – Management informací
využívající informační modelování staveb –
Část 2: Fáze přípravy staveb

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.