ICS 91.040.01

ČSN

EN 15643-5

 

73 0901

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov –
Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.