ICS 13.220.50; 91.060.50

ČSN

EN 15269-11

 

73 0868

Červenec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně
jejich prvků stavebního kování –
Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.