ICS 13.220.50; 91.140.30

ČSN

EN 15882-1+A1

 

73 0856

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti
provozních instalací –
Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15882-1 (73 0856) z května 2012.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.