ICS 13.220.50; 91.060.99

ČSN

EN 1364-5

 

73 0853

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
Část 5: Větrací mřížky

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.