ICS 91.140.30; 97.120

ČSN

EN 15500-1

 

73 8536

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Řízení vytápění, větrání a klimatizace –
Část 1: Elektronická zařízení pro zónovou regulaci –
Moduly M3-5, M4-5, M5-5

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15500 (73 8536) z února 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.