ICS 35.240.67; 91.040.01

ČSN

EN ISO 12006-3

 

73 0101

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách –
Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 12006-3 (73 0101) z února 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.