ICS 91.100.30

ČSN

EN 206+A1

 

73 2403

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 206 (73 2403) z července 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.