ICS 91.080.40

ČSN

EN 1766
ed. 2

 

73 2116

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí –
Zkušební metody – Referenční betony pro zkoušky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-11-30 se nahrazuje ČSN EN 1766 (73 2116) ze srpna 2000,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.