ICS 93.100

ČSN

EN 16704-2-1

 

73 6395

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kolej – Bezpečnost při práci v koleji –
Část 2-1: Společná řešení a technologie – Technické požadavky
pro kolejové varovné systémy (TWS)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.