ICS 91.080.20

ČSN

EN 1382 

73 1767

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost
na vytažení spojovacích prostředků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1382 (73 1767) z dubna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.