ICS 79.040

ČSN

EN 14081-1 

73 2823

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu
tříděné podle pevnosti –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-11-30 se nahrazují ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) ze srpna 2011
a ČSN EN 14081-4 (73 2823) z prosince 2009, které do uvedeného data
platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.