ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 725.381

Schválená: 10.8.1987

JEDNOTLIVÉ A ŘADOVÉ GARÁŽE
Základní ustanovení

ČSN 73 6057


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Small garages General principles

 

Tato norma platí pro projektování nových a stavebních změn stávajících jednotlivých a řadových garáží pro silniční vozidla (dále jen vozidla) podle ČSN 30 0024 a ON 30 0402 - s výjimkou garáží pro pozemní techniku ozbrojených složek.

Norma  se vztahuje na dokumentaci1) stavebních objektů zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 73 6057 z 18. 8. 1977. U projektové dokumentace, ke dni účinnosti této normy již rozpracované, posoudí zpracovatel možnost jejího dokončení podle této normy. Projektová dokumentace dokončená po roce ode dne nabytí účinnosti této normy musí být s touto normou v souladu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Jednotlivá garáž -  objekt, popř. prostor, který slouží k odstavování silničních vozidel, má nejvýše tři stání a může mít jen jeden společný vjezd (obr. 1)

 

1X1.gif

 

Obr. 1

 

_______________

1) Podle vyhlášky SK VTRI č. 5/1987 Sb. a podle vyhlášky FMTIR č. 85/1975 Sb.

 


Nahrazuje ČSN 73 6057
ze dne 18.8.1977

Účinnost od:
1.6.1988

31181-- Vynechaný text --