ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 728.2

Schválena: 19.8.1987

OBYTNÉ BUDOVY

ČSN 73 4301

JKSO 803

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Dwelling buildings

 

Tato norma platí pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, tj. pro:

a) bytové domy,

b) rodinné domky,

c) nové byty v budovách jiného účelu,

d) nástavby a přístavby, jimiž se budují nové byty 1).

 

Pro stavební úpravy2) stávajících bytů a obytných částí budov (zpravidla rekonstrukce, modernizace) se norma použije přiměřeně. Pro navrhování domů s bydlením kolektivního charakteru3), které neobsahují byty, se použití normy doporučuje.

Norma se vztahuje na dokumentaci4) obytných budov a obytných částí budov, jejíž zpracování bylo zahájeno po dni nabytí účinnosti normy. Projektová dokumentace zahajovaná po tomto termínu musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována podle ČSN 73 4301 z 21. března 1968. U rozpracované dokumentace ke dni účinnosti normy je nutno posoudit možnost jejího dokončení podle této normy.

Části IV až VII normy neplatí pro ty části projektové dokumentace, které se zpracovávají podle typových podkladů stavebních objektů a jejich prostorových částí schválených před účinností normy.

 

_______________

1) Podle § 1 odst. 3a), b) vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb.

2) Podle § 1 odst. 3c) vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb.

3) Kolektivní charakter bydlení předpokládá uspokojování některých funkcí bydlení ve společných prostorách (např. společné místnosti pro stravování, společné koupelny, společné záchody apod.), jak je tomu zpravidla v pensionech, svobodárnách apod.

4) Podle § 22 a 25 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb. Obsah dokumentace pro stavby, jejichž investory jsou organizace, stanoví vyhláška SKVTRI č. 5/1987 Sb.


Nahrazuje ČSN 73 4301
z 21.3.1968

Účinnost od:
1.1.1989

31173-- Vynechaný text --