ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 674.21:694

Schválena: 26.9.1980

Stavební práce
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ
Základní ustanovení

ČSN 73 3130

JK

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Building trades. Joiner's structural works. Basic regulations

 

Tato norma platí pro osazování, dokončování a montáž stavebně truhlářských výrobků.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Tato norma stanoví základní společné požadavky pro všechny stavebně truhlářské práce a úzce souvisí s ČSN 74 6101,

ČSN 74 6401 a ČSN 49 0004.

Příslušné přidružené rozměrové normy (viz Dodatek).

 

Třídění stavebně truhlářských výrobků

 

2. Podle stupně dokončení se výrobky třídí:

 

a) výrobně dokončené

  aa) kompletizované (okované, zasklené a natřené krycími nebo lakovými průhlednými nátěry, vč. vrchního kování1)

  ab) částečně kompletizované (napuštěné, okované konstrukčním kováním, popř. zasklené a částečně natřené)

  ac) nekompletizované, opatřené základním nátěrem, okované konstrukčním kováním, nezasklené, bez vrchního kování,2)

b) výrobně nedokončené (např. obložení zárubní a stěn, madla apod., které jsou přizpůsobovány a konstrukčně spojovány až v objektu).

 

_______________

1) Vrchní kování se montuje až v objektu po osazení výrobků.

2) Vrchní kování se přikládá k výrobku zvlášť a montuje se v objektu po provedení zasklení a nátěrů.


Nahrazuje ČSN 73 3130
ze 14.7.1959

Účinnost od
1.2.1982

31167-- Vynechaný text --