ČESKÁ NORMA

MDT 725.4

Prosinec 1993

VÝROBNÍ PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

ČSN 73 5105


 

 

 

Industrial buildings for production purposes

Bâtiments industriels de production

Herstellungsindustriegebäude

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

3

2

Termíny a definice

4

3

Základní požadavky

4

4

Urbanistická hlediska

4

5

Požadavky na objemové, prostorové a dispoziční řešení

5

6

Požadavky na stavebně konstrukční řešení

6

7

Požadavky na vnitřní komunikace

8

8

Požadavky na vnitřní prostředí

11

9

Barevné řešení

12

10

Požární bezpečnost

12

11

Čištění a údržba

12

 

ã Český normalizační institut, 1993
15183


Strana 2

PŘEDMLUVA

 -- Vynechaný text --