ICS 91.080.30

ČSN

EN 845-1 

72 2710

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 1: Spony, tahové pásky, třmeny pro stropnice a konzolky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 845-1+A1 (72 2710) ze září 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.