ICS 91.100.60

ČSN

EN 16809-1

 

72 7251

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ
z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu –
Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.