ICS 91.100.40

ČSN

EN 12467+A2

 

72 3403

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku
a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-01-31 se nahrazuje ČSN EN 12467+A1 (72 3403) z ledna 2017,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.