ICS 91.100.25

ČSN

EN 772-22

 

72 2635

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro zdicí prvky –
Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 772-22 (72 2635) z prosince 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.