ICS 81.040.20

ČSN

EN 12150-1 

70 1570

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12150-1 (70 1570) z dubna 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.