ICS 13.220.50; 81.040.20

ČSN

EN 15998

 

70 1023

Březen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15998 (70 1023) z června 2011.

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.