ICS 81.040.20; 91.120.20

ČSN

EN 12758

 

70 1017

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12758 (70 1017) z června 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.