ICS 81.040.20

ČSN

EN 1279-3

 

70 1621

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Izolační skla –
Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost
unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1279-3 (70 1621) ze srpna 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.