ICS 81.040.20

ČSN

EN 15681-2

 

70 1012

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla –
Část 2: Výrobková norma

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.