ICS 81.040.20

ČSN

EN 14179-1

 

70 1575

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sklo ve stavebnictví – Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo –
Část 1: Definice a popis

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14179-1 (70 1575) z února 2006.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.