ICS 27.060.30

ČSN

EN 1397 

69 6397

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměníky tepla – Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem – Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1397 (69 6397) z října 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.