ICS 17.140.20; 27.060.30

ČSN

EN 13487

 

69 6326

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výměníky tepla – Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče – Měření šumu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13487 (69 6326) z července 2004.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.