ICS 87.040

ČSN P

CEN/TS 927-9

 

67 2010

Červenec 2023

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy
pro dřevo ve vnějším prostředí –
Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 927-9 (67 2010) z července 2019.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.