ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.313:531.75

Schválena: 15.11.1989

Bezdýmné prachy. Metody zkoušení
STANOVENÍ HUSTOTY

ČSN 66 8102
část 2


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Bezdymnyje paracha. Metody ispytanija. Opredìlenije plotnosti

 

Tato norma platí pro stanovení hustoty jednosložkových a dvousložkových bezdýmných prachů.

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení ČSN 66 8102 část 1.

 

Podstata zkoušky

 

1. Hustota bezdýmných prachů se stanoví pyknometricky v medicinálním vazelinovém oleji, dále jen v oleji.

 

Zkušební zařízení a chemikálie

 

2. Pro zkoušení se používá:

Pyknometr podle Gay-Lussaca 50 podle ČSN 70 4141

Teploměr do 50 oC podle ČSN 25 8136

Olejová vývěva

Termostat

Exsikátor

Medicinální vazelinový olej podle ČSN 65 7310

 

Kalibrace pyknometru

 

3. Suchý čistý pyknometr se naplní olejem, uzavře a vloží do termostatu vytemperovaného na teplotu (20 ±0,1) oC, temperuje se po dobu 30 minut. Po skončené temperaci se objem pyknometru doplní olejem temperovaným na tutéž teplotu a v temperaci se pokračuje dalších 30 minut. Po vyjmutí z termostatu se stěny pyknometru osuší filtračním papírem a pyknometr se zváží.


Nahrazuje ČSN 66 8102 část 2
z 28.3.1978

Účinnost od:
1.12.1990

30359-- Vynechaný text --