ICS 75.140; 91.100.50

ČSN

EN 13632 

65 7100

Listopad 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfalty a asfaltová pojiva – Vizualizace disperze polymeru
v polymerem modifikovaných asfaltech

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13632 (65 7100) z července 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.