ICS 75.140; 91.100.50

ČSN

EN 12847 

65 7044

Červenec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12847 (65 7044) z prosince 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.