ICS 71.100.50; 75.140                                                                                                                               ČSN
EN 13991

 

 

65 8350

 

 

Květen 2004                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

Deriváty z pyrolýzy uhlí – Oleje na bázi uhelného dehtu –
Kreosoty – Specifikace a metody zkoušení

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.