ICS 71.100.99

ČSN

EN 15493

 

65 0120

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svíčky – Specifikace požární bezpečnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15493 (65 0120) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.