ICS 65.080

ČSN

EN 16965

 

65 4904

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hnojiva – Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.