ICS 75.100

ČSN

EN ISO 20623

 

65 6254

Srpen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ropa a ropné výrobky – Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin – Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20623 (65 6254) ze září 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.