ICS 13.020.55; 71.040.40; 83.040.01

ČSN

EN 16640

 

65 9805

Září 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Produkty z biologického materiálu – Obsah uhlíku z biologického materiálu – Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16640 (65 9805) z ledna 2015.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.