ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.892.096:665.76

Schválena: 26.9.1980

Ropné výrobky
OLEJE VÁLCOVÉ BĚŽNÉ

ČSN 65 6655

JK 111 228

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cylinder oils.

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání olejů válcových běžných.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Oleje válcové běžné jsou ropné oleje velké viskozity, určené především k mazání válců parních strojů.

 

2. Druhy a jejich použití. Oleje válcové běžné se vyrábějí ve třech druzích:

Olej válcový B 25, zkratka OV-B  25, pro válce parních strojů, které  pracují s  mokrou a přehřátou  parou při teplotě do 250 oC (měřeno na stroji). Používá se také k mazání šnekových převodů za vysokých pracovních teplot.

Olej válcový B 28, zkratka OV-B 28, pro válce parních strojů, které  pracují s přehřátou  parou při teplotě do 300 oC (měřeno na stroji). Používá  se také k  mazání šnekových převodů  za vysokých pracovních  teplot, k plnění  lázní na popouštění  kovů a pro vyhřívací lázně.

Olej válcový B 31, zkratka OV-B 31, pro válce parních strojů, které pracují s přehřátou parou při teplotě  nad 300 oC (měřeno na stroji). Používá  se také k plnění lázní na popouštění kovů a pro vyhřívací lázně.

 

3.  Oleje  válcové  běžné  jsou  hořlavé  látky,  které  mohou  dráždit  pokožku.  Pro  informaci jsou uvedeny požárně technické charakteristiky a hygienické pokyny v příloze „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci".

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

4. Oleje válcové běžné musí vyhovovat těmto požadavkům jakosti:


Nahrazuje ČSN 65 6655
z 13.8.1957

Účinnost od:
1.3.1982

32616-- Vynechaný text --