ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.753.325

Schválena: 11.10.1989

Ropné výrobky
TOPNÉ OLEJE
Technické požadavky

ČSN 65 7991

JK 111 511

 

 

ČSN 65 7991 (eqv ST SEV 6170-88)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fuel oils. Technical require ments

 

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6170-88 Topné oleje. Technické požadavky. Údaje shodné s ST SEV 6170-88 jsou označeny postranní čarou na levém okraji, v tabulce je vyznačení shodných hodnot uvedené v poznámce.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

Tato norma platí pro výrobu zkoušení a dodávání topných olejů ropného původu určených ke spalování.

 

1 DRUHY

 

V závislosti na složení topného oleje se rozlišují následující druhy:

 

L - topný olej (lehký)

R1 - topný olej (střední)

R2 - topný olej (těžký)

 

Topné oleje L a R1 jsou hořlavé kapaliny III. třídy nebezpečnosti a topný olej R2 IV. třídy nebezpečnosti ve smyslu ČSN 65 0201. Při práci s těmito výrobky je třeba dodržovat pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uvedené v informační příloze. Při výrobě a skladování se musí dodržovat ČSN 83 2003, ČSN 65 0201, při zkoušení ČSN 01 8003.

 

Oleje topné L, R1 a R2 se nesmějí mísit s oleji dehtového původu.
30183-- Vynechaný text --