ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 661.321

Schválena: 19.9.1986

UHLIČITAN SODNÝ TECHNICKÝ
(Soda kalcinovaná technická)

ČSN 65 3110

JK 214 115

 

 

 

Sodium carbonate, technical grade

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání uhličitanu sodného technického.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Uhličitan sodný technický (dále jen uhličitan sodný) se vyrábí kalcinací hydrogenuhličitanu sodného připraveného z průmyslové soli působením amoniaku a oxidu uhličitého.

Chemický vzorec: Na2CO3

Relativní molekulová hmotnost: 105,988 (podle mezinárodních atomových hmotností z r. 1983).

 

2. Uhličitan sodný se vyrábí a dodává ve třech různých druzích označených A, B, C, lišících se obsahem účinné látky a obsahem nečistot.

 

3. Uhličitan sodný je bílý prášek, snadno rozpustný ve vodě na alkalicky reagující roztok. Jeho sypná hmotnost je 400 až 600 kg/m3.

 

4. Uhličitan sodný se používá zejména ve sklářském, chemickém, textilním a papírenském průmyslu, v barvářství, při výrobě pracích prostředků a v dalších průmyslových odvětvích.

 

5. Uhličitan sodný má velmi silný dráždivý až leptavý účinek. Proto při práci a jakékoli manipulaci s ním je nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedena v příloze této normy.


Nahrazuje ČSN 65 3110
z 20.11.1984

Účinnost od:
1: 1.1988

30033-- Vynechaný text --