ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 646.623.26-81

Schválena: 7.10.1981

KAMENEC HLINITO-DRASELNÝ TECHNICKÝ

ČSN 65 2580

JK 214 444

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Potassium aluminium sulfate technical

 

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a zkoušení kamence hlinito-draselného technického.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Kamenec hlinito-draselný technický (dále jen kamenec) se vyrábí ze síranu hlinitého a síranu draselného.

Chemický vzorec: KA1 (SO4)2.12H2O

Relativní molekulová hmotnost: 474,38*)

 

2. Kamenec se vyrábí a dodává v jednom stupni čistoty:

     technický, druh K 60.

 

3. Kamenec se používá v papírenském průmyslu a v koželužství.

 

4. Kamenec druh K 60 je bílá krystalická látka, bez zápachu. Reaguje kysele. Ve vodě je snadno rozpustná.

 

5. Roztoky kamence působí na kůži svíravě, koncentrované roztoky působí leptavě.

 

6. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny pro informaci v příloze této normy.

 

_______________

*) Podle mezinárodních atomových hmotností z r. 1975


Nahrazuje: ČSN 65 2580
ze 17.2.1955

Účinnost od:
1.6.1982

30027-- Vynechaný text --