ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 661.521

Schválena: 19.10.1982

CHLORID AMONNÝ TECHNICKÝ

ČSN 65 2227

JK 214 651

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Amonium chloride technical

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání chloridu amonného technického.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Chlorid amonný technický (dále jen chlorid amonný) se vyrábí zahušťováním matečných louhů vznikajících při výrobě sody Solvayovým způsobem.

Chemický vzorec: HN4Cl

Relativní molekulová hmotnost: 53,591 (podle mezinárodních atomových hmotností z r. 1977).

 

2. Chlorid amonný se vyrábí a dodává ve dvou druzích: A, B. Používá se jako elektrolyt do baterií, při výrobě barviv a jejich meziproduktů, v galvanotechnice, tiskařství a pyrotechnice.

 

3. Chlorid amonný je bílá nebo slabě žlutá krystalická látka, na vzduchu stálá, slabě hydroskopická a ve vodě rozpustná.

 

4. Chlorid amonný je látkou, která může poškodit zdraví. Proto při práci jakékoli manipulaci s ním je nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou uvedena pro informaci v příloze této normy.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

5. Chlorid amonný musí vyhovovat těmto požadavkům v procentech:

 

1Y1.gif

Nahrazuje ČSN 65 2227
ze 14.2.1967

Účinnost od:
1.10.1983

30008-- Vynechaný text --