ČESKÁ NORMA

ICS 71.100.20;75.160.30

Květen 1997

Kyslík kapalný

ČSN 65 4400


 

 

 

Oxygen liquid

L,oxygène liquide

Sauerstoff, verflüssigt

 

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 4405   Kyslík plynný stlačený

 

Souvisící právní předpisy

Československý lékopis

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 4400 z 1985-05-08.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Linde Technoplyn a. s. Praha, IČO 00011754, Ing. Ludmila Dvořáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky pro kyslík kapalný (dále jen kyslík) a platí pro jeho zkoušení, vzorkování, balení, dodávání, dopravu a skladování.

 -- Vynechaný text --