ČESKÁ NORMA

ICS 71.100.20

Květen 1997

Kyslík plynný stlačený

ČSN 65 4405


 

 

 

Compressed oxygen gas

L,oxygène

Sauerstoff verdichtetes Gas

 

Předmluva

 

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003   Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

Souvisící právní předpisy

Československý lékopis 4

Směrnice MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění směrnic MZ ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 16/1985 Sb., a ve znění výnosu MZSV ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy, reg. v částce 9/1989 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 4405 z 1983-12-27.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Linde Technoplyn a. s. Praha, IČO 00011754, Ing. Ludmila Dvořáková

Pracovník českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Škardová

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21540


Strana 2

1   Předmět normy

 

Tato norma stanoví technické požadavky pro kyslík plynný stlačený (dále jen kyslík) a platí pro jeho zkoušení, vzorkování, balení, dodávání, dopravu a skladování.

 -- Vynechaný text --