ICS 23.040.45

ČSN

EN 1555-3

 

64 6412

Leden 2022

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv –
Polyethylen (PE) –
Část 3: Tvarovky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) z července 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.