ICS 75.200; 83.140.30

ČSN

EN ISO 16486-5

 

64 6409

Prosinec 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv –
Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U)
se svařovanými a mechanickými spoji –
Část 5: Vhodnost použití systému

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.