ICS 23.040.01

ČSN

EN 17152-1

 

64 6449

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody
a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci,
útlum a skladovací systémy –
Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení
nadměrných dešťových srážek

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.