ICS 23.040.20; 91.140.80

ČSN

EN ISO 13257

 

64 6457

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace –
Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13257 (64 6457) z dubna 2015.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.