ICS 67.060

ČSN

EN ISO 21415-2 

46 1502

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pšenice a pšeničná mouka – Obsah lepku –
Část 2: Stanovení mokrého lepku a indexu lepku mechanickým způsobem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21415-2 (46 1502) ze srpna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.